Akkumulátor címke

Mi a hibája a kocsimnak, ha lámpák fénye túl erős?

Ha a lámpák fénye túl erős, akkor az akkumulátor csatlakozása hibás, megszakadt; a telep túltöltött. ...

Miért nem égnek a kocsim lámpái?

A lámpák izzószála kiégett; a biztosítékok kiolvadtak (vezetékmeghibásodás!); az akkumulátor vezetékei elszakadtak; az akkumulátor sérült. ...

Miért van só-kivirágzás az akkumulátor saruin?

Ha az akkumulátor pólussarui kimaródtak, nagy az átmeneti ellenállás és megjelenik a fehér só-kivirágzás. Ennek az az oka, hogy a kénsav megtámadta a fémeket (az...

Miért töltődik túl egy gépjármű akkumulátora?

Ha egy gépjárműnek az akkumulátor túltöltődik, a telepe forr; a lemezek meggörbültek; a töltőmassza leválik, akkor ennek az oka az lehet, hogy az áramfogyasztás csekély,...

Miért sülnek ki az akkumulátorok, és alacsony a feszültség?

Ha az akkumulátorok kisülnek és a feszültség kisebb, mint 1,8 V/cella, továbbá megfigyelhető és mérhető, hogy  a savsűrűség kisebb, mint 18 Beo illetve a lemezek...

Miért áll meg hirtelen a motor?

A hiba okai: a tüzelőanyagtartály kiürült; a tüzelő-anyagszállítás megszűnt; a fúvóka eldugult; a gyújtás vezetékszakadás vagy rövidzárlat miatt kimaradt; az akkumulátor-áram megszakadt. ...

Miért alkalmaztak a régebbi Diesel-motornál 2 db. 12 voltos akkumulátort, és hogyan kötötték be azokat?

Diesel-motoroknál a nagy súrlódás és sűrítési nyomás miatt 24 voltos indítómotor szükséges. Ezt 2 db. 12 voltos akkumulátor látta el árammal. A két akkumulátort indításkor...

Miben különbözik a benzinmotor villamos berendezése a Diesel-motor villamos berendezésétől?

Diesel-motornál nincs gyújtókészülék. A kamrás rendszerű Diesel-motoroknál viszont izzógyertyákat alkalmazunk a hideg motor indítására. Diesel-motoroknál a nagy sűrítési nyomás és súrlódás miatt 24 voltosak az...

Milyen gyújtási hibák okozhatják, ha a benzinmotor nem működik?

Ez esetben a hiba a primer áramkörben, valamint a szekunder áramkörben a pipáig bezárólag lehet. Primer áramkörben: akkumulátor testelés rossz, akkumulátor rossz, kivezetések lazák vagy oxidálódtak,...

Hogy működik és milyen részekből áll a transzformátor?

A gyújtótekercs vagy transzformátor rendeltetése, hogy az akkumulátor 6 vagy 12 V feszültségét átalakítsa 15 000-20 000 V feszültségű áramra. Részei: középen lemezelt lágyvas, amely...

Miért kell a gyújtókészülék primer áramkörét megszakítani?

Az akkumulátor és dinamó egyenáramot juttat a gyújtótekercsbe. Egyenáramot csak úgy lehet feltranszformálni, ha az áramkört idöközönként megszakítjuk. Az áramkör megszakításakor a gyújtótekercsben a mágneses...

Mi a visszáramkapcsoló feladata a dinamón?

A visszáramkapcsoló kapcsolja be a dinamót a fogyasztók és az akkumulátor áramkörébe, ha a dinamó feszültsége már kb. 20%-kal nagyobb az akkumulátor feszültségénél. Ha a...

Hogyan ellenőrizhetem üzem közben a dinamó töltését?

A dinamó töltését ellenőrző lámpával vagy ampermérővel ellenőrizhetjük. Ha a dinamó nem tölt, az ellenőrző lámpa ég, ha tölt, kialszik. Az ampermérő középállásból jobbra kilendülve...

Hogyan állapítom meg, hogy melyik az akkumulátor pozitív és negatív sarka?

Az akkumulátor pozitív (+) kivezetését vastagabbra készítik, mint a negatív (—) kivezetést. A cellakivezetések közül a feketeszínű a " +". Sós, savas, vagy lúgos vízbe...

Milyen kezelést igényel a használaton kívüli akkumulátor?

Használt akkumulátort legfeljebb néhány hónapig ajánlatos csak használaton kívül tárolni. Tárolás közben minden hónapban feltöltjük árammal, és háromhavonként rákapcsolunk egy lámpát, hogy kimerüljön, majd újból...

Milyen időközönkén és hogyan kell ellenőrizni az akkumulátor folyadékmennyiségét?

Kicsavarjuk a cellák záródugóit, és bedugott üvegcsővel megnézzük, hogy milyen magas a folyadék a lemezek felett (az üvegcső végét befogjuk). Ha a folyadék nem lepi...

Milyen kezelést igényel az akkumulátor?

Az akkumulátor kivezetéseire helyezett sarukat vékonyan lezsírozzuk. Szárazon tartjuk. Nyáron kéthetenként, télen havonként ellenőrizzük a folyadékszintet, és ha szükséges, desztillált vízzel pótoljuk a hiányzó mennyiséget....

Az akkumulátor egyes cellái hogyan vannak egymáshoz kötve?

A cellákat sorba kapcsolják (az egyik cella pozitív lemezeit a szomszéd cella negatív lemezeihez). A sorbakapcsolás biztosítja, hogy a cellák feszültsége összeadódjék. ...

Milyen részekből áll az akkumulátor?

Az akkumulátorház a válaszfalakkal három vagy hat cellára van osztva. A cellákban vannak a pozitív és negatív ólomlemezek (közöttük szigetelő lemezekkel). A lemezeket kénsav és...

Milyen hibák fordulhatnak elő a porlasztó működésében, és azok hogyan küszöbölhetők ki?

A porlasztók leggyakoribb hibája (különösen a kisfuratú üresjárati fúvókáé) a fúvókadugulás. Az eldugult fúvókát ki kell fújni. (Tűvel tisztítani nem szabad.) Az elszennyeződött úszóházat ki...