Dinamó címke

Miért nem alszik ki a töltésjelző lámpa, gyors fordulattal járó motornál?

A töltésjelző lámpa nem alszik ki (gyors fordulattal járó motornál). Okok: a dinamó nem tölt; vezetékhiba; a kollektor felületen égési sérülés; a kefék elhasználódtak vagy...

Mért gyengék a kocsim lámpáinak fénye?

A lámpák fénye gyenge, akkor feszültség-esés van a vezetékekben, biztosítékokban és sarukötéseknél; a telep kimerült; a dinamó nem tölt. ...

Mitől van, hogy a dinamó erősen melegszik?

Rossz a szabályozó, erős a töltőáram; a forgórész súrolja az állórészt. ...

Mitől van az, hogy a dinamótöltést jelző lámpa pislog vagy az ampermérő ugrál?

Ha a dinamótöltést jelző lámpa pislog vagy az ampermérő ugrál, annak több oka is lehet: a töltőáramkörben rossz az érintkezés vagy vékony a vezeték s...

Miért nem kezd tölteni a dinamó?

Több hibalehetőség is felmerülhet: piszkos a kollektor; felakadt a szénkefe; eltörött a szénkeferugó; szakadás vagy zárlat van a dinamóban; elvesztette a dinamó a visszamaradó mágnességét. ...

Miért kell a gyújtókészülék primer áramkörét megszakítani?

Az akkumulátor és dinamó egyenáramot juttat a gyújtótekercsbe. Egyenáramot csak úgy lehet feltranszformálni, ha az áramkört idöközönként megszakítjuk. Az áramkör megszakításakor a gyújtótekercsben a mágneses...

Milyen részekből áll az indítómotor?

Az indítómotor is, mint a dinamó, két fő részből áll, az álló- és a forgórészből. Az állórészhez tartozik az indítómotor háza a gerjesztőpólusokkal és a...

Hogyan szabályoz az áramszabályozós dinamó?

Nagy fordulatszámnál, ill. növekvő terhelésnél, amikor a dinamó feszültsége, ill. áramerőssége nagyon megnőne, a forgórész körül kialakult mágnestér az állórész mágnesterét (erővonalait) a forgás irányában...

Mi a különbség a feszültségszabályozó és az áramszabályozó működése között?

Mindkét megoldásnál, ha magas fordulatszámnál a feszültség a megengedett érték fölé emelkedne, akkor kevesebb áramot juttatnak a gerjesztőtekercsekbe. A feszültségszabályozós dinamónál a gerjesztőáramot a feszültségszabályozó...

Miért kell a dinamó feszültségét szabályozni a gépkocsikon és hogyan?

A dinamó feszültségét azért kell szabályozni, hogy a fogyasztók tönkre ne menjenek (ki ne égjenek). A feszültségszabályozás úgy történik, hogy amikor a dinamó fordulatszáma igen...

Mi a visszáramkapcsoló feladata a dinamón?

A visszáramkapcsoló kapcsolja be a dinamót a fogyasztók és az akkumulátor áramkörébe, ha a dinamó feszültsége már kb. 20%-kal nagyobb az akkumulátor feszültségénél. Ha a...

Hogyan ellenőrizhetem üzem közben a dinamó töltését?

A dinamó töltését ellenőrző lámpával vagy ampermérővel ellenőrizhetjük. Ha a dinamó nem tölt, az ellenőrző lámpa ég, ha tölt, kialszik. Az ampermérő középállásból jobbra kilendülve...

Hogyan épül fel a dinamó, és milyen részekből áll?

A dinamó két fő részből áll: álló- és forgórészből. Az állórészhez tartozik a dinamóház a gerjesztőpólusokkal és a pólusok köré tekercselt gerjesztőtekercsekkel és a dinamó...

Mi célt szolgál a dinamó, és hogyan működik?

A dinamó rendeltetése, hogy ellássa árammal a gépkocsi villamos berendezéseit (fogyasztókat), és ha a dinamó többet termel, mint amit a bekapcsolt fogyasztók elhasználnak, akkor a...