A parkettát szegelve vagy ragaszva rakják?

A parkettát nem szegelik, hanem a sima födémhez ragasztják, régebben szegelték. A ragasztott parketta nem hosszúkás, hanem 50x50 cm-es négyzetalakú.

Alapként vékony falemezréteget, deszkaréteget raknak a födémre, s az alapra kent enyvrétegbe illesztik az egyes parkettkockákat. Az ilyen parkettpadló teljesen pormentes. Ugyancsak teljesen pormentes az aszfaltba, masztikszba ágyazott parkettpadló is.