Mi a deviza?

A nemzetközi elszámolásokban a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök gyűjtőneve a deviza. A deviza lehet: külföldi valutában (külföldön használt pénznem) kitöltött fizetési okmány; a nemzetközi forgalomban szereplő fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír; külföldi valutában kifizetendő fizetési utalvány; külföldön fizetendő követelés vagy tartozás pl.

váltó, csekk, utazási csekk, hitelkártya, utalvány, átutalás, hitellevél stb. ; A könyvkövetelés formájában szereplő (tehát nem értékpapírban megtestesülő), de külföldi pénznemben teljesítendő követelés és tartozás is. az arany és a nemesfém (deviza legszélesebb fogalomkörébe ugyanis ezek is beletartoznak) A köznapi szóhasználatban a deviza  és a valuta szót azonos értelemben (keverve) használják. A valuta azonban egy fizetési eszköz (pénz) és a központi jegybankok bocsájtják ki. Devizát bárki  (pénzintézet, gyáros, kereskedő stb.) forgalomba hozhat, mivel ezek nem mások mint fizetési ígéretek, ezért rendkívül fontos a fizetési ígéret megalapozottsága. A devizák a nemzetközi pénzforgalomban csökkentik a tényleges készpénz fizetéseket és lehetővé teszik a kölcsönös kiegyenlítő fizetések mind szélesebb körben való elterjedését. A devizák a nemzetközi pénzpiacokon (valutapiac) adás-vétel tárgyát képzik. A devizákat különböző szempontok alapján értékelik: fedezet, esedékesség, pénzpiac, valamint aszerint, hogy milyen valutára szól a követelés. Az Etimológiai szótárban ez áll: "deviza [1788] 'nemzetközi elszámolásban használt fizetési eszköz' Francia jövevényszó, mely esetleg német közvetítéssel is nyelvünkbe kerülhetett, vö. francia devise 'jelmondat, jelige, mottó; deviza'; vö. még: német Devise 'ugyanaz'. A francia szó a francia deviser 'feloszt' származéka, címertani műszó volt, pénzügyi jelentésének fejlődése tisztázatlan. A magyar szóvégi a hanghelyettesítés eredménye."

Kapcsolatos kérdések
  • Mit jelent az árfolyam?