Mi az a kötvény?

A fix kamatozású értékpapírok olyan fajtája, amely egy nagyobb kölcsön forgaIomképessé tételére szolgál vagyis egy kölcsönt tovább lehessen értékesítnei, adni és venni. A kötvény a kibocsátó vagy kibocsáttató adósságát jelenti, amelynek kiállítója arra kötelezi magát, hogy annak a személynek - akár természetes akár jogi személy -, aki azt bemutatja röviden a bemutatónak vagy egy meghatározott személynek fizet, ha a kikötött feltételek teljesültek.

Ilyen lehet pl egy biztosítási kötvény Megkülönböztetünk: bankkötvényeket, melyet a bankok bocsátanak ki vállalati kötvényeket ilyenek pl az ipari- vagy vasúti kötvények melyeket maguk a vállalatok adnak ki közületi kötvények amelyeket az  állam, város, község bocsájt ki A kötvény üzérkedésre vagy spekulációra kevésbbé alkalmas, mint a részvény, ezért kibocsátása kényesebb. 1972-ben született meg ez a szavunk a köt igéből és a -vány/-vény képzőből (kelevény, eresztvény). Akkor valamilyen "bonyolult szövést" jelentett, ma az állam vagy valamely közület által kibocsájtott valamilyen értékről szóló kötelezvényt jelent.