Mi az a tőzsde?

A tőzsde két típusra osztható: árutőzsdére és értéktőzsdére. A Tőzsde oly piac, ahol csak nagybani forgalom bonyolódik le.

Az árutőzsdén, olyan árukat adnak-vesznek, melyek bizonyos megállapított szabványok, típusok szerint adhatók-vehetők. Így a tőzsdei forgalomra különősen alkalmas a gabona, a fémek, a cukor, a kávé stb. Az ily cikkeket forgalmazó tőzsdék az árutőzsdék. A tőzsdei forgalomra azonban különösen alkalmasak az értékpapirok és a hitelpapírok (váltók stb.), valamint a valuták és így keletkeztek az értéktőzsdék. A tőzsdék két típusa elkülönítve is működhet, azonban gyakran működik az áru- és értéktőzsde közös szervezetben. A tőzsdei szervezetek egyes tőzsdéknél teljesen magánkézben van. Így a londoni és a newyorki tőzsdék tiszta magántársulások, míg máshol az állam által szabályoztatott az áru- és értéktőzsdék szervezete, pl. a bécsi áru- és értéktőzsdét 1755-ben Mária Terézia rendeletére állították fel és kezdettől fogva állami felügyelet alatt működött, melyet a tőzsdebiztos (egy kiküldőtt állami tisztviselő) gyakorolt. Az áru- és értéktőzsdenek fontos közgazdasági feladatai vannak, elsösorban az árszabályozás, amire különösen alkalmas a tőzsde, mint széleskörű, az egész közgazdaság keresletére és kínálatára támaszkodó piac. Az áru- és értéktőzsdén a hivatalosan jegyzett árakat a hivatalos árjegyzésben tesznek közzé. Az értéktőzsdék a tőkeforgalom központjai és így egyfajta szétosztás tud létrejönni a tőkeerők és a különböző termelési ágak között. A rövid lejáratra szóló tőkék forgalma a pénzpiac, a hosszú lejáratra szólóké a tőke-piac nevet viseli. A kettő együtt alkotja az éktőzsdét. Magyarországon 1864-lien nyílt meg a tőzsde, mely a kormánytól jóváhagyott alapszabályok alapján és állami tőzsdebiztos ellenőrzése mellett, de önkormányzattal működött. Rövidebben megfogalmazva a tőzsde egy olyan intézmény vagy testület, amelyett kereskedők hoztak létre, voltaképpen a tömegáruk és értékpapírok szervezett és koncentrált piaca. Megkülönböztetünk: áru- és értéktözsdét. A tőzsde tagjai a részvényesek és az alkuszok (broker). A tőzsdei alapszabályok meghatározzák, hogy ki lehet alkusz, aki a tőzsdén ügyletet köthet. Alkuszok nélkül nem lehet a tőzsdén ügyletet kötni. A tőzsdék nagy szerepet játszanak az egyes termékek és részvények áralakulásában.