Mi az az értékpapír?

Az értékpapír, valamilyen követelést megtestesítő okmány. Az értékpapírok általában forgalomképesek.

Egy kicsit másképp fogalmazva az értékpapír a tőkekövetelésekről kiállított forgalomképes azaz adásvételre alkalmas tanusítvány. Az értékpapírok fajtái: részvény, kötvény, takarékbetét, záloglevél, hitellevél, csekk, váltó stb. Az értékpapíroknak speciális piacai vannak: - a bankok és - a tőzsdék. A kölcsönadott összegröl szóló egyszerű kötelezvény hátránya az, hogy birtokosa a kölcsönből a pénzét nem veheti ki, mert az ilyen kötelezvény elidegenítése alig lehetséges. Az értékpapír a hitelezőnek - ha ki akarja venni a tőkéjét - úgy teszi lehetővé, hogy vagy megfelelő tárgyi biztosítékkal látják el az okmányt (jelzálog), vagy olyan adóst léptetnek a jogviszonyba, akinek adóslevelét tőkeelhelyezés céljából a közönség szívesen vásárolja. Az Értékpapír aszerint, hogy meghatározott kamat élvezetére vagy a vállalat nyereségében való részesedésre jogosítanak, fix kamatozású értékpapirok vagy osztalékpapirok lehetnek. Az első csoportba tartoznak a záloglevél, a kötvény és az allampapirok, a másodikba a részvény, a szövetkezeti üzletrész és a bányarészvény stb.

Kapcsolatos kérdések
  • Mi a deviza?