Mi lehet a baja a villanymotornak ha bekapcsolás után állandó búgó hang jelentkezik, de a tengely nem forog?

Ha bekapcsolás után állandó búgó hang jelentkezik, de a tengely nem forog, valószínűleg egymáshoz ér a forgó- és az állórész. Kiszerelve a forgórészt, mind az álló-, mind a forgórész felületén fényes, kopott csíkokat találunk.

Ebben as esetben a pajzs elforgatásával újra be kell állítanunk a légrést, vagy pedig a szorulás helyén fémhántolóval óvatosan le kell faragni az álló- és a forgó részt. Persze legyen rá gondunk, hogy a keletkező port, forgácsot, gondosan eltávolítsuk. A forgórész és az állórész súrlódását a csapágy, illetve a csapágyház kikopása is okozhatja. Ezen a csapágy kicserélésével segíthetünk. Ha a motorban nem találtunk hibát, feltehetően a hajtott szerkezet akad, szorul. Kapcsoljuk le tehát a motort, s a hajtott szerkezetet kézzel forgatva keressük meg a forgást akadályozó anyagot. A motor túlmelegedését elsősorban a szellőzőnyílások eltömődése okozhatja. Húsz-harminc fokos, sőt, egyes motortípusok esetében a 60 fokos melegedés is megengedhető üzem közben. Ha a motor ennél jobban felhevül, állítsuk le, s tisztítsuk ki a szellőzőnyílásokat, mert nem kap elegendő levegőt a hűtéshez. A motortest, az állórész, a forgórész és a tekercsek túlmelegedését az előírtnál nagyobb feszültség, sőt, a tekercsek részleges rövidzárlata is okozhatja. Ez utóbbira kellemetlen égésszag, esetleg füstölés is figyelmeztet — azonnal kapcsoljuk ki és vigyük szerelőhöz a motort. A túlfeszültségből adódó melegedést csak esetenkénti hűtéssel, a motor leállításával küszöbölhetjük ki. Alacsonyabb feszültség vagy elhasználódottság esetében is jobban melegszik a motor az előírtnál. Ezen úgy segíthetünk ideiglenesen, hogy sűrűn ellenőrizzük a hőmérsékletet, ha tulságosan meleg leállítjuk s csak a teljes lehűlés után kapcsoljuk be újra. Ha a motor túlmelegedését a csapágyaknál érezzük a legjobban, valószínűleg a csapágy szorul, a benne levő kenőanyag elhasználódott, szennyeződött. Leszereljük a pajzsokat, kitisztítjuk és tiszta kenőanyaggal kenjük be a csapágyakat.