Miért hígul fel,az olaj a motorban, illetve elfeketedik, elpiszkolódik?

Lehetséges hibák: rossz porIasztáskor, túl dús keverék esetében el nem égett tüzelőanyag került a forgattyúházba (különösen indításkor hideg motor esetében). A forgattyúházba a hűtővízből vagy páralecsapódás következtében víz került az olajba.

Az égési termékek (korom, olajkoksz, salak) fémrészecskék vagy por mint csiszolóanyagok működnek és a motor kopását gyorsítják. (Légszűrőt felszerelnil)