Miért kell a gyújtókészülék primer áramkörét megszakítani?

Az akkumulátor és dinamó egyenáramot juttat a gyújtótekercsbe. Egyenáramot csak úgy lehet feltranszformálni, ha az áramkört idöközönként megszakítjuk.

Az áramkör megszakításakor a gyújtótekercsben a mágneses erővonalak megszűnnek, metszik a sok ezer menetű vékony (szekunder) tekercset, és abban minden megszakításkor nagyfeszültségű áram keletkezik.