Milyen alakzatban lehet a parkettát lerakni, és hogyan?

A léceket általában három fő alakzatban helyezik el: sakktáblaszerűen, halszálkáan és szalagban, téglakötéssel. A sakk-áblaszerű lerakásnak alapfeltétele, hogy a étek szélességének kerekszámú többszöröse legyen a hosszúság — ez a feltétel ritkán biztosítható.

A parkettlécek lerakásakor először pontosan ki kell mérni a helyiséget hosszában kettéosztó vonal helyét s itt zsineget kell kifeszíteni. A parketták lerakását e hosszanti osztóvonal egyik, falmelletti végén kezdjük. A kezdő lécpárt eresztékkel összeerősítjük, majd a horony alsó részébe ferdén beütött szeggel rögzítjük. A középső sor-pár lerakása után jobbra és balra, a szélesedő lécsor mindkét oldalán váltogatva haladunk előre és hátra az osztóvonal mentén, így mind közelebb jutunk az oldalfalakhoz. Ha szegélylécet nem alkalmazunk, a szélső léceket pontosan a fal síkjához illesztve lefűrészeljük. Szegélyléc alkalmazása esetében felesleges a fűrészelés, a keletkező hézagokat úgyis eltakarja a szégélyléc. A szegélyléceket a szélső parkettlécsoron át a vakpadlóhoz szegeljük, ha viszont nincs vakpadló, az erre a célra előre a falba gipszezett fadugókhoz erősítjük őket.