Aram szabalyozas?

Miért áll meg hirtelen a motor?

A hiba okai: a tüzelőanyagtartály kiürült; a tüzelő-anyagszállítás megszűnt; a fúvóka eldugult; a gyújtás vezetékszakadás vagy rövidzárlat miatt kimaradt; az akkumulátor-áram megszakadt. ...

Miyen hibáik lehetnek a gyújtógyertyáknak?

A gyújtőgyertyák leggyakoribb hibái, hogy olajosak, kormosak, és mert az olaj és korom vezeti az áramot, a gyertya nem szikrázik. Ha a gyertyaszigetelés repedt, átüt...

Milyen részekből áll a gyújtógyertya?

A gyújtógyertya részei a gyertya közepén végigvezető középső elektróda, ahová a nagyfeszültségű áramot vezetjük. A középelektródát körülveszi a szigetelő (porcelán vagy csillám). A gyertya külső...

Hogyan működik az akkumulátoros gyújtás szekunder áramköre?

A kisfeszültségű (primer) áramkör megszakítása pillanatában a gyújtótekercs sok ezer menetű vékony (szekunder) tekercsében nagyfeszültségű (15-20 000 volt) áram keletkezik (indukálódik). Ezt a nagyfeszültségű áramot...

Miért kell a gyújtókészülék primer áramkörét megszakítani?

Az akkumulátor és dinamó egyenáramot juttat a gyújtótekercsbe. Egyenáramot csak úgy lehet feltranszformálni, ha az áramkört idöközönként megszakítjuk. Az áramkör megszakításakor a gyújtótekercsben a mágneses...

Hogyan szabályoz az áramszabályozós dinamó?

Nagy fordulatszámnál, ill. növekvő terhelésnél, amikor a dinamó feszültsége, ill. áramerőssége nagyon megnőne, a forgórész körül kialakult mágnestér az állórész mágnesterét (erővonalait) a forgás irányában...

Hogyan ellenőrizhetem üzem közben a dinamó töltését?

A dinamó töltését ellenőrző lámpával vagy ampermérővel ellenőrizhetjük. Ha a dinamó nem tölt, az ellenőrző lámpa ég, ha tölt, kialszik. Az ampermérő középállásból jobbra kilendülve...

Hogyan épül fel a dinamó, és milyen részekből áll?

A dinamó két fő részből áll: álló- és forgórészből. Az állórészhez tartozik a dinamóház a gerjesztőpólusokkal és a pólusok köré tekercselt gerjesztőtekercsekkel és a dinamó...

Mi célt szolgál a dinamó, és hogyan működik?

A dinamó rendeltetése, hogy ellássa árammal a gépkocsi villamos berendezéseit (fogyasztókat), és ha a dinamó többet termel, mint amit a bekapcsolt fogyasztók elhasználnak, akkor a...

Mi lehet a baja a villanymotornak, ha bekapcsolás után nem indul el?

Ha a motor bekapcsolás után nem indul meg s hangot sem ad, feltételezhetően nincs áram a fali csatlakozóban. Ezért mielőtt a motor szétszedéséhez kezdenél, győződj...

Hogy működik a régi típusú villanycsengő?

A villanycsengőket általában 8 V-os feszültségre készítik, s 110-220 V-ra egyaránt alkalmas reduktoron át csatlakoztatják a hálózatra. Az áram a baloldali szorítócsavartól a két sorbakötött...

Mi az akkumulátorgyújtás primer áramköre?

Az akkumulátor egyik kivezetését (pólusát) letestelik a gépkocsi fémrészeihez. Az akkumulátor másik kivezetésétől elvezetik az áramot a gyújtáskapcsolóhoz, innen a gyújtás bekapcsolása után a gyújtótekercs...